Nieuwe thuiswerkpakketjes ophalen maandag tussen 12 en 15.00 uur

Maandagmiddag tussen 12.00 en 15.00 uur kunt u een nieuw thuiswerkpakketje voor uw kind ophalen (op laten halen). Probeer zoveel mogelijk pakketjes op te halen, bijvoorbeeld ook voor buurkinderen, zodat er zo min mogelijk mensen daadwerkelijk naar school hoeven te komen.

De RIVM richtijnen zijn bij het ophalen van kracht:

1 ingang: namelijk de hoofdingang aan de kant van groep 5-6-7. De deur zal open staan, zodat u de deurkruk niet vast hoeft te houden.

Houdt bij het ontmoeten een afstand van 1,5 meter in acht.

Niet meer dan 3 mensen in school en niet meer dan 1 ouder per lokaal.

 

We zijn ongelooflijk trots op alle thuiswerkende kinderen en vinden het ook onvoorstelbaar knap dat u er zorg voor draagt dat uw kind in deze rare tijd de structuur blijft krijgen en dat het schoolwerk op een andere manier door kan gaan. Het hoeft niet allemaal perfect, leg de lat voor u zelf en uw kind niet te hoog. Vragen over het werk kunnen de kinderen stellen aan de leerkrachten die op die dag werkzaam zijn, maar we snappen heel goed dat het motiveren van uw kind om aan het schoolwerk te gaan best 'een dingetje' is, zeker met dit weer.  We proberen elke week ook telefonisch contact te leggen. 

We wensen u dan ook alle sterkte toe, blijf elke dag lachen om de leuke dingen, blijf gezond en we hopen dat na de meivakantie alles weer 'normaal' zal zijn.

 

Met vriendelijke groet namens het team,

 

Jarina Caspers