Privacy

Op onze school gaan wij zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen. De praktische invulling is vastgelegd in het privacyreglement dat Ambion Holding voor al haar scholen heeft opgesteld. Het privacyreglement wordt met instemming van de GMR vastgesteld.

Op www.ambion.nl kunt u dit beleid na vaststelling terugvinden. Ondertussen neemt de school waar mogelijk al praktische maatregelen om de privacy van de leerlingen en medewerkers te waarborgen.

Mocht u in de tussentijd vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u dit met de directeur bespreken. Eventueel wordt uw vraag of opmerking in samenwerking met de functionaris gegevensbescherming in behandeling genomen.

Functionaris gegevensbescherming
Ieder schoolbestuur is verplicht een functionaris gegevensbescherming aan te stellen. Voor onze stichting is dit Ferenc Jacobs. U kunt hem bereiken via privacy@ambion.nl.