Primus en De Basis wordt per 1 augustus Ambion

In 2016 hebben beide stichtingen Ambion opgericht als holdingorganisatie. De afgelopen jaren zijn we steeds meer naar elkaar toegegroeid. Wat begon als twee zusterorganisaties, werd langzaamaan een tweeling. De keuze om te fuseren lag vorig jaar dan ook voor de hand. We kijken er naar uit om straks als één organisatie het openbaar onderwijs in beide gemeenten vorm te geven. Vanuit een stevig fundament gaan we ons moderne, ambitieuze onderwijs verder bestendigen en verduurzamen. Als aantrekkelijke onderwijsorganisatie voor kinderen en ouders, maar ook als interessante werkgever voor enthousiaste onderwijsprofessionals.

 

Samenwerking zit in het DNA van Ambion. Samen weet je meer en sta je sterker. Wij hopen daarom ook in de toekomst samen met u onze ambities te mogen verwezenlijken.

 

 

Hartelijke groet,

 

Ingrid Janssen

Voorzitter College van Bestuur