Staking eind januari

Op 30 en 31 januari is wederom een staking aangekondigd. Alle scholen van Ambion, dus ook De Ynset, zien de urgentie van deze staking. Iedere school mag deze stakingsdagen zelf naar behoefte invulling geven. Wellicht kunt u als ouder ook op ludieke wijze een signaal afgeven aan de politiek.

Voor Obs De Ynset geldt dat donderdag 30 januari gestaakt wordt door het team en dat vrijdag 31 januari de studiedag blijft staan. Dit betekent 2 vrije dagen voor uw kind. We vragen u vriendelijk uw kind deze beide dagen thuis te houden. Mocht u geen oppas kunnen regelen voor donderdag 30 januari neemt u dan contact op met mij. Het team is deels aanwezig op 30 januari maar zal geen lessen verzorgen.

 

Met vriendelijke groet namens het team,

 

Jarina Caspers