Vooraankondiging eventuele staking in het onderwijs.

In de bijlage kunt u deze vooraankondiging lezen. Of de staking op 6 november 2019 wel of niet doorgaat, wordt zo spoedig mogelijk kenbaar gemaakt. Er worden nog gesprekken gevoerd door de PO-Raad en de vakbonden met de minister president op woensdag 16 oktober, van deze gesprekken hangt af of de staking door zal gaan. We houden u op de hoogte via dit ouderportaal.

 

Met vriendelijke groet,

 

Jarina Caspers